İyi Parti Antalya Milletvekili Aday Adayı Dr. Özlem Karataş, neden aday olduğunu ve Meclis’e gitmesi halinde yapacaklarını anlattı. İYİ Partililere, ‘Ben sizden biriyim’ diyen Karataş, “^Sağlıklı işleyen bir demokrasi ancak özgür bireylerle ve ideal hukuk sistemi ile kurulabilir. Bunun sonucunda da, insanlar yaratıcılık ve üreticilik yanlarını öne çıkararak, ileri ve uygar bir toplum oluşturabilirler. Devlet gücünün tek bir kişide veya grupta toplanması, tarihteki örnekleri gibi, zaman içinde o kişilerde güç zehirlenmesine yol açarak, yanlış kararlar almalarına neden olmakta ve acı sonuçlar doğurmaktadır. Doğrunun arayışında, adil, tarafsız, bağımsız, çağdaş bir hukuk düzenini, hukukun üstünlüğünü ve birey haklarını esas alan, demokratik, çoğulcu ve özgürlükçü yeni bir anayasa yapacağız. Adil yargılanma hakkını mutlaka sağlayacağız. Yargı kararlarının idarece akamete uğratılması ya da bu kararlara hiç uyulmaması hallerinde idarenin/kamu görevlisinin mali ve cezai sorumluluğunu artıracağız. Adalet kurumunun fiziki ve teknolojik imkanlarını çağdaş ölçütlere uygun olarak yenileyecek; adli personeli sayı, nitelik ve eğitim yönünden güçlendireceğiz” dedi.

BİLİMSEL VE EŞİT EĞİTİM

Konuşmasında eğitim alanında yapacakları hakkında da bilgi veren Dr. Karataş, “Eğitim sisteminde ihtiyaç analizleri acilen yapılarak, eğitim programları yeniden yapılandırılacaktır. Çocuklarımızın çağdaş, Atatürkçü, milli değerlere sahip iyi insan olarak yetiştirilmeleri ve iyi okullarda, iyi eğitim almaları amacıyla okullarımızın günümüzün gerektirdiği teknolojik, bilimsel, sosyal ve kültürel alt yapı standartlarına sahip olması sağlayacağız.  Eğitimden başlanarak Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinin tesisi sağlanacak, bu çerçevede; öncelikle milli değerlerimizin sembolü olan milli bayramlarımız coşku içinde kutlayacağız. Alanlarında iyi yetişmiş, dünyayı izleyecek ölçüde yabancı dil bilen, demokratik değerleri, sanat ve sporu bir hayat felsefesi olarak özümsemiş ve birikimlerini öğrencilerine aktarmak için mesleğine sevdalı öğretmenlerin yetiştirileceği ‘Öğretmen Akademileri’ açılarak öğretmen yetiştirmede yeni bir başlangıç yapacağız. Akademiler temel eğitim kademeleri ile mesleki ve teknik öğretmen ihtiyacına yönelik olarak yapacağız. Öğretmen liseleri modernize edilerek eski hüviyetlerine kavuşacak” diye konuştu.

BAKANLIKLARA YENİ VİZYON

Kültür ve sanat alanında da çalışma yapılacağını sözlerine ekleyen İYİ Parti Antalya Milletvekili Dr. Özlem Karataş, “Kültür Bakanlığının yapısı ve vizyonunu yenileyeceğiz. Bakanlık, kültür ve sanat üretiminde niteliğin artırılması için sivil toplum örgütleri, medya, iş dünyası ve üniversiteler arasında koordinasyon görevi yapacak. Kültür ve medeniyetimizin seçkin örneklerini uluslararası beğeniye sunacak projelere özel önem göstereceğiz. Şirketlerin büyüklüklerine göre sanata ve kültüre daha çok oranda destek vermelerini teşvik edecek mali düzenlemeler yapılacak. Ülkemizin yurt dışında bozulan imajını düzeltmeye yönelik kültür-sanat proje ve organizasyonlarına özel önem verilecek. Türk Dünyası ile kültürel bağları güçlendirecek projelere özel önem vereceğiz” dedi.

KADIN TOPLUMUN TEMEL TAŞIDIR

Bir kadın olarak kadın haklarına ayrı bir önem verdiğini, pozitif ayrımcılıktan yana olduğunu belirten İYİ Partili Dr. Karataş, “Bir çok batılı ülkeden dahi önce Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlara vermiş olduğu seçme ve seçilme hakları ile birlikte siyasette “eşitlik” ilkesiyle tanışan ve nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımızın, ekonomik ve sosyal hayatta aktif rol almadıkları sürece toplumsal refaha ulaşılabilmesi ve sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanması mümkün değildir. Kadın, toplumun ve ailenin temel taşıdır. Sadece varlığı bile bulunduğu yere değer katar ve etrafını yüceltir. Ülkemizde kadınlara yönelik ayrımcılık içeren her türlü uygulamanın ortadan kaldırılması, fırsat eşitliğini sağlayacak yasal düzenlemeler dahil olmak üzere tüm önlemlerin alınması, kadınların sosyal, ekonomik, siyasal ve toplumsal alanda konumlarının iyileştirilmesi temel hedefimizdir” şeklinde konuştu.

İsa Yıldırım görevi devraldı İsa Yıldırım görevi devraldı

TARIMIN SORUNLARINI BİLİYORUM

İYİ Parti Antalya Milletvekili Dr. Özlem Karataş, tarım da büyük sorunlar yaşandığını belirterek şunları söyledi: “Tarım; sağlıklı nesiller yetiştirme, doğal kaynaklarımızı muhafaza, geliştirme ve etkili kullanma; istihdam yaratma ve ihracat gelirlerini artırmada potansiyeli olan önemli sektörlerimizdendir. Ülkemizi gelişmiş milletler ailesinin saygın bir üyesi yapmada ve insanımızın refah seviyesini yükseltmede önemli bir araçtır. İklim ve toprak varlığımız çok çeşitli tarım ürünlerini (mevcut duruma göre) daha fazla ve daha kaliteli olarak üretmeye müsaittir. Ancak uygun yetiştirme tekniklerinin yeterince yaygınlaştırılamaması; mazot, gübre, yem, ilaç gibi tarım girdilerinde dışa bağımlı olunması ve fiyatların yüksekliği ile uygulanan politikalar nedenleriyle tarımsal üretimde gerekli gelişme sağlanamamış ve pek çok üründe dışa bağımlı hale gelinmiştir. Başta verimli tarım topraklarının iskâna açılması, yanlış uygulamalar sonucu oluşan toprak erozyonu ve çoraklaşma, vahşi sulama ve yer altı su kaynaklarının aşırı tüketimi gibi nedenlerle toprak ve su varlığımıza telafisi güç zararlar verilmiştir. Bu sektörde işletmelerin küçük boyutlu olması ve arazilerinin parçalılığı, sermaye yetersizliği, mekanizasyonun randımanlı kullanılmayışı, kamu yönetim otoritesinin dağınıklığı, politikasızlık, üreticilere yönelik yeterli eğitim ve kültür olanaklarının olmayışı önemli sorunlardandır. Tarımı, güçlü bir siyasi irade, kararlılık ve bütünsel bir bakış açısıyla rehabilite edeceğiz”

Editör: Yağmur Naz YILDIRIM