Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) Başkanı Ali Çandır, toprağın önemini vurgularken, geç olmadan korunması için önlem alınması gerektiğini kaydetti. “Tarım Topraklarının Sürdürülebilir Kullanımı” Çalıştayı sonuç bildirgesinin ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacağını belirten Çandır, karar vericiler için yol gösterici olmasını diledi.

5 TEMEL ÖNERİ

Toprağın, mikrobiyal, bitkisel ve hayvansal yaşamın temeli olduğu belirtilen bildirgede, dünyanın sürdürülebilirliğini sağladığına işaret edildi. Toprağın karbonu yakalayarak, iklim değişikliğini azaltmaya yardımcı olduğu kaydedilen bildirgede, “Toprak sınırlı ve yenilenemez bir kaynaktır. Toprağın korunması, sürdürülebilir kullanımı, gelecek nesillerin yaşamının sürdürülmesi açısından önem taşır” denildi. Bildirgede, sürdürülebilir toprak yönetiminin geleceğiyle ilgili 5 temel öneride bulunuldu.

ULUSAL TOPRAK POLİTİKASI HAYATA GEÇİRİLMELİ

Ulusal maddi kaynakların dağıtılmasında “toprak” yatırımlarının payının artırılması gerektiği kaydedilen bildirgede, “Uluslararası pazar hedefli, toprak kaynaklarının azami sömürülmesine dayalı ve ürünle özdeşleşmiş çiftçi teşviklerine nispeten, ekosistem-tabanlı toprağı ıslah eden ve toprak sağlığını iyileştiren teşvik mekanizmalarının da geliştirilmesi gereklidir” denildi. Toprak güvenliğinin, gıda ve su güvenliği, “BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”, “Paris İklim Sözleşmesi”, “AB Yeşil Mutabakatı”, “Yeşil Ekonomi” ve “Döngüsel Ekonomi” gibi güncel küresel politika yaklaşımlarına ulaşmada anahtar bir konu olması gerektiği vurgulanan bildirgede, “Güncel küresel politika yaklaşımları göz önünde tutularak ‘Özgün Ulusal Politika Araçları’ ve ‘Ulusal bir Toprak Politikası’ biran önce hayata geçirilmelidir” denildi.

TOPRAĞIMIZIN YÜZDE 92’SİNDE ORGANİK EKSİKLİK

Ne kadar dayanabileceğimizi bilmiyorum Ne kadar dayanabileceğimizi bilmiyorum

Bildirgede, büyük karbon havuzu olan toprağın sürdürülebilir yönetimle iklim değişikliğini hafifletmeye yardımcı olacağı vurgulandı. Tarım topraklarının en önemli sorunlarının başında organik madde eksikliğinin geldiği belirtilen bildirgede, “Topraklarımızın en az yüzde 92’sinde organik madde eksikliği ve buna bağlı sorunlar mevcuttur” denildi. Bildirgede, organik gübrelerin kullanılmasının önemi vurgulanırken, bunun için Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve yerel yönetimlerin ortak çalışmasına ihtiyaç olduğu kaydedildi.

TOPRAĞI AMAÇ DIŞI KULLANMAYALIM

Tarım topraklarının toprak erozyonu, toprak sıkışması, besinlerin tükenmesi, tuzlanma, toprak kirliliği ve toprak biyolojik çeşitliliğinin kaybı gibi bozulma ve tahrip süreçlerinden korunması gerektiği kaydedilen bildirgede, “Toprakların kentleşmesi ve betonlaşması sınırlandırılmalı ve mümkün olduğunca bundan kaçınılmalıdır. Başta zeytinlikler ve sit alanları olmak üzere amaç dışı toprak kullanımı konusunda mevcut koruma ve kullanma yasaları ödünsüz bir biçimde uygulanmalıdır” denildi.

TOPRAK HAKLARI

Toplumun toprak bilinci konusunda farkındalığının artırılması gerektiği kaydedilen bildirgede, “Gelecek nesillerin toprakla olan bağını kurmak ve güçlendirmek üzere toprakla ilgili ‘Ahlaki ve Etik Değerler’ oluşturulmalıdır. Toprağın sadece ürün veren bir mülk olarak görüldüğü bakış açısından, onun aslında, korunması gereken canlı bir kaynak olduğu bakış açısına evrilerek tüm canlılar için ‘Toprak Hakları’ olgusu toplumda yerleştirilmelidir” denildi.

Editör: Yağmur Naz Yıldırım