YENİ VE KAPSAMLI DÜZENLEME ŞART

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, yetkili sendika olmanın verdiği sorumlulukla eğitim çalışanlarının sorunlarını üst düzey makamlara iletmekle mükellef olduklarını belirtti. Eğitimde kalitenin ve istikrarın yakalanması adına ihtiyaçların karşılanmasının önemine değinen Miran, eğitim kurumları yöneticiliğinin de hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu vurguladı. Miran, “Eğitim kurumları yöneticiliğinde kısa süreli ve sürekli değişikliklerin liyakat ve kariyer ekseninde amaca özgü ve sürdürülebilir bir görevlendirme/atama sisteminin kurulamamasına neden olmaktadır. Eğitim kurumları yöneticiliğine yönelik yeni ve kapsamlı bir düzenlemeye ihtiyaç vardır” dedi.

Aksu’nun ilk orman dostu okulu Aksu’nun ilk orman dostu okulu

PROFESYONELLEŞME ADINA ÖNEMLİ

Eğitim kurumları yönetici atama yönetmeliğinin beklentileri karşılayacak şekilde yeniden ele alınması gerektiğini kaydeden Başkan Miran, “Kaliteli eğitim hedefine ulaşmak, sadece eğitim sisteminin/felsefesinin/yönetim süreçlerinin gereklerinin karşılanmasıyla elde edilebilir bir sonuç değildir. Bunun ötesinde, kaliteli eğitim, öğretmen ve yönetici ilişkisini ve ikilisini zorunlu kılmaktadır. Son yıllarda eğitimde nicel anlamda takdire değer başarılar elde edilmesine rağmen eğitim kurumu yönetimi ve yöneticiliği alanında ayakları yere sağlam basan ve gelecek için güven veren, eğitim reformlarının taşıyıcısı olacak bir eğitim kurumu yöneticiliği hâlâ kurulamamıştır. Bu makama yaraşır yöneticilerin yetiştirilmesi, öğretmenlik ve yöneticilik tecrübelerinin harmanlanması ve eğitim yöneticiliğinin profesyonelleşmesi amacına hizmet edecek bir eğitim kurumu yöneticiliği düzenlemesinin zamanı gelmiştir” şeklinde konuştu.

ÖDENEK İHTİYACI KARŞILANMALI

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili Eğitim Bir Sen olarak görüş ve düşüncelerin paylaşıldığının da altını çizen Eyüp Bülent Miran, öğretmenlik haklarının korunması, çalışma şartlarının iyileştirilmesinin yanında belli başlı konularda da ivedilikle çözüm bulunması gerektiğini aktardı. Miran sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğe son verilmesi, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılması, istihdamda güçlük çekilen bölgelerde görev yapan eğitim çalışanlarına ilave teşviklerin verilmesi, birim ek ders ücreti miktarının artırılması, öğretmenleri şiddete karşı koruyacak bir yasal düzenlemenin çıkarılması, öğretmenlerin yer değişikliği taleplerinin karşılanmamasının doğurduğu mağduriyetlerin giderilmesi, okullara ödenek ihtiyacının karşılanması, yardımcı personel açığı sorununun çözülmesi için üst makamlarla eğitim çalışanları arasında köprü olmanın yanında bütün bu konu başlıklarının takipçisi olduklarını söyledi. Öte yandan Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Çanakkale Zaferinin 107’nci yıldönümünü kutlarken, zaferin 107. yılında, vatanımızda onurlu, özgür bir şekilde yaşamamızın bedelini canlarıyla ödeyen, Çanakkale’yi geçilmez kılan şehitlerimizi minnet ve şükranla andı.

Editör: Yağmur Naz Yıldırım